Stanowisko do badań elektrochemicznych NORECS AS

Dane techniczne Temperatura pracy do 1200°C, zasilanie gazami CO2, powietrze, wodór, azot. Mieszacze gazów.
Wyposażenie Układ doprowadzenia i kontroli gazów. Piec ze sterowaniem. System pomiarów elektrochemicznych GAMRY 3000.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Materiałów Porowatych
Lokalizacja na Wydziale ul. Janka Bytnara Rudego 25, p. B004