Oprogramowanie EXTENDE CIVA do symulacji numerycznych badań ultradźwiękowych

Dane techniczne Zaawansowane symulacje numeryczne badań ultradźwiękowych: modelowanie wiązki ultradźwiękowej oraz interakcji fali ultradźwiękowej z napotkanymi reflektorami, analiza czasu przejścia fali ultradźwiękowej i amplitudy odbitej fali ultradźwiękowej, możliwość określania wykrywalności wad i symulacji uzyskanych zobrazowań.
Osoba do kontaktu dr inż. Łukasz Sarniak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 301