Drukarka 3D Formlabs 2

Dane techniczne
  • Technologia: SLA
  • Objętość druku: 14,5 cm × 14,5cm × 17,5 cm
  • Grubość warstwy: 25, 50, 100 mikrometrów
  • Wielkość plamki lasera: 140 mikronów
  • Ilość laserów: 1
  • Materiał: żywica
Wyposażenie Urządzenie do płukania wydruków i utwardzania w świetle UV, narzędzia do usuwania wydruków z platformy roboczej, dodatkowe platformy robocze, dodatkowe kuwety na żywicę, akcesoria do postprocessingu.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, mgr inż. Paweł Pacek
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, p. B007