Drukarka 3D D-Bioplotter™ (EnvisionTEC)

Dane techniczne
  • Prędkość druku: 0,1-150 mm/s,
  • Rozdzielczość osi: 0,001 mm.
  • Ilość głowic kasetowych: max. 5.
  • Zakres temperatur głowic niskotemperaturowych: 0°-70°C,
  • Zakres temperatur głowic wysokotemperaturowych: 30°-250°C,
  • Temperatura platformy: -10°-80°C.
Wyposażenie Komora laminarna do druku w warunkach sterylnych
Osoba do kontaktu prof. Wojciech Święszkowski, mgr inż. Marina Volpi
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium biomateriałów i inżynierii tkankowej
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311/3