Drukarka 3D 3DDiscovery (RegenHU)

Dane techniczne

Drukarka 3D posiadająca 3 głowice do druku technikami:

 • melt electrowritingu
  • maksymalna temperatura przetwarzanego materiału: 100oC,
  • napięcie: 25kV
 • ink-jet (z zaworem elektromagnetycznym):
  • zakres dynamicznej lepkości wsadu: 1-1000mPa·s;
  • nanolitrowa rozdzielczość dozowania;
 • mikrowytłaczania stopionego materiału:
  • podgrzewanie zbiornika materiałem do 220°C,
  • wytłaczanie pod ciśnieniem wspierane systemem ze śrubą Augera.

Obszar wydruku: 120x90x60

Wyposażenie
 • Zintegrowany system mikroskopowego monitorowania wydruku w czasie rzeczywistym.
 • Komora laminarna do druku w warunkach sterylnych.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, David Martinez Perez
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium biomateriałów i inżynierii tkankowej
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311/3