Twardościomierz Shore’a A i D

Dane techniczne Możliwość pomiaru materiałów polimerowych w skali A i D Shore’a
Osoba do kontaktu     prof. dr hab. Anna Boczkowska
prof. dr hab. Joanna Ryszkowska
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 216