Twardościomierz – Falcon 500

Dane techniczne Badania mikrotwardości i twardości
Wyposażenie wgłębnik do badań metodą Vickersa, wgłębnik do badań metodą Knoppa
Osoba do kontaktu dr inż. Dorota Moszczyńska, dr inż. Milena Koralnik
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium badań twardości
Lokalizacja na Wydziale Budynek "Bytnara", ul. Janka Bytnara „Rudego” 25, p. A103