System do badania metodą Small Punch Test oraz Mini Disc Bend Test

Dane techniczne
  • Zakres temperatur od –193 do 900 °C
  • Pomiar ugięcia z ekstensometrem do 2,5 mm, bez ekstensometru do 3,5 mm
  • Wymienne matryce mocujące próbkę (zewnętrzna średnica matrycy 16 mm) i stemple
Wyposażenie
  • Komora do obniżonych temperatur o zakresie –193 do 50 °C
  • Komora do podwyższonych temperatur o zakresie 23 do 900 °C
  • Matryce badawcze do próbek różnej geometrii
  • Zestaw stempli do badań
  • Dotychczas stosowane próbki: krążki o ø 8mm i grubości 0,5 – 0,8 mm, belki o 8x2x0,8 mm,
  • Możliwość realizacji badań statycznych i dynamicznych
  • Mozliwość prowadzenia badań tłoczności Erichsena z wykorzystaniem minipróbek
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, dr inż. Rafał Molak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badania Wytrzymałości Materiałów
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 014