Stanowisko do badania absorbcji siły uderzenia

Dane techniczne Energia uderzenia do 30J
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Laboratorium Laboratorium metalurgii proszków
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 019