Stanowisko do badań Small Punch Test (SPT)

Dane techniczne
  • Zakres temp. - 185 ÷ 23 oC
  • Oprogramowanie do wyznaczania Re i Rm
  • Wyznaczanie progu kruchości
  • Średnica próbek 8mm
Wyposażenie Uchwyt do przygotowania próbek z dokładnością do 0,01mm
Osoba do kontaktu dr inż. Krystian Paradowski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale Janka Bytnara Rudego 25, lab. B116