Stanowisko do badań Small Punch Creep Test (SPCT)

Dane techniczne
  • Zakres temperatur do 600oC z dokładnością 1oC
  • Obciążenie realizowane poprzez ramię dźwigni
  • Zakres obciążenia 10 ÷ 600 N
  • Zakres temp. 100 ÷ 600 oC
  • Średnica próbek 8mm
Wyposażenie Uchwyt do przygotowania próbek z dokładnością do 0,01mm
Osoba do kontaktu dr inż. Krystian Paradowski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale Janka Bytnara Rudego 25, lab. B116