Serwohydrauliczna, dynamiczna maszyna wytrzymałościowa Landmark 250 kN firmy MTS

Dane techniczne
  • HCF, LCF
  • JIC, KIC
  • Częstotliwość badania do 50 Hz
Wyposażenie
  • Czujnik siły 50 i 250 kN
  • Piec do 1000oC
  • Ekstensometr 20, 30, 50 mm
Osoba do kontaktu dr inż. Krystian Paradowski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale Janka Bytnara Rudego 25, lab. P15