Przenośne twardościomierze cyfrowe MIC 10, MIC 20 TFT i MIC 20 TIV firmy GE/Krautkramer

Dane techniczne

Możliwość pomiarów twardości różnymi technikami:

  • MIC 20 TFT - Oparte na pomiarze wysokości odbicia kulki stalowej od powierzchni badanego materiału lub pomiarze czasu między kolejnymi obiciami i te metody mechaniczne są nieniszczące (metoda Leeb’a).
  • MIC 10 - Bazujące na korelacji pomiędzy twardością, a takimi parametrami jak prędkość i współczynnik tłumienia fal ultradźwiękowych czy uzyskiwanymi z badań elektromagnetycznych wielkościami opisującymi pętlę histerezy (metoda UCI.
  • MIC 20 TIV - Zdjęcie odcisku wykonywane jest przez urządzenie poprzez przezroczysty wgłębnik. Następnie mierzone są średnice odcisku analogicznie jak w metodzie Vickersa (metoda Vickersa).
  • Wyniki podawane są w skalach HV, HB, HRB, HRC oraz N/mm2.
Wyposażenie Wzorce twardości
Osoba do kontaktu dr inż. Łukasz Sarniak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale ul. Janka Bytnara Rudego 25, lab. P06