Mechaniczna, statyczna maszyna wytrzymałościowa Zwick Roell Z050, 50 kN

Dane techniczne
  • Czujnik siły 50 kN
  • Statyczna próba rozciągania próbek standardowych i pomniejszonych
  • Statyczna próba ściskania
  • Próba zginania trójpunktowego
Wyposażenie Ekstensometr 20, 30, 50 mm
Osoba do kontaktu dr inż. Krystian Paradowski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale Janka Bytnara Rudego 25, lab. B116