Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z250

Dane techniczne Maksymalna siła: 250kN
Wyposażenie
  • piec MICROTEST do badania w podwyższonej temp. (do ok 1200oC)
  • komorat temp. ZWICK/ROELL
  • czujnik siły: ± 30kN
  • czujnik siły: ± 250kN
  • zestaw czujników wydłużenia o różnych zakresach pomiarowych
  • uchwyty do rozciągania okrągłych próbek o różnych średnicach
  • uchwyty do ściskania
  • uchwyty chłodzone do rozciągania okrągłych próbek o różnych średnicach w odwyższonych temp.
  • uchwyty do trójpunktowego zginania
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badania Wytrzymałości Materiałów
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 014