Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q1000 firmy TA-Instruments

Dane techniczne
  • Zakres pracy od -90 do 500°C
  • Atmosfera gaz obojętny
  • Preferowana masa próbki: 5-10 mg
  • Analizy prowadzone są w hermetycznych tyglach aluminiowych
  • Modulowany DSC
Wyposażenie Oprogramowanie Thermal Advantage, autosampler na 50 próbek, system chłodzenia ciekłym azotem (chłodziarka)
Osoba do kontaktu prof. dr hab. Anna Boczkowska
prof. dr hab. Joanna Ryszkowska
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 216