Physical Property Measuring System firmy Quantum Design

Dane techniczne Badania niektórych właściwości fizycznych w temperaturze od 2K do 400K i w polu do 9T
Wyposażenie Magnetometr (również w temp. do 1000 K), ciepło właściwe, przewodność cieplna, przewodność elektryczna, efekt Seebecka, efekt Halla.
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni
dr inż. Maciej Kowalczyk
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 020