Mikrokalorymetr PCFC

Dane techniczne
  • Mikrokalorymetr do badań parametrów palnościowych mikropróbek
  • Zakres temperatur badania 25-750°C
  • Masa próbki 1-50mg
Wyposażenie Oprogramowanie do analizy danych
Osoba do kontaktu dr inż. Magdalena Jurczyk-Kowalska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium degradacji
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, p. P06