Kamera termograficzna VIGOcam v50

Dane techniczne
  • Rozdzielczość termiczna <= 0,08 C dla 30 stopni C w zakresie 1 pomiarowym;
  • Minimalna odległość pomiaru = 0,5 m;
  • Wbudowana kamera video do rejestracji obrazu w świetle widzialnym (CMOS 640x480 kolorowa);
  • Zakres 1: -20 do 120°C;
  • Zakres 2: 0 do 350°C;
  • Korekcja emisyjności,  temp. otoczenia, wpływu atmosfery i uwzględniająca odległość od obiektu, temperaturę i wilgotność atmosfery.
Osoba do kontaktu dr inż. Łukasz Sarniak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale ul. Janka Bytnara Rudego 25, lab. P06