Świetlny mikroskop prześwietleniowy PZO Biolar

Dane techniczne Mikroskop prześwietleniowy, możliwość prowadzenia obserwacji w jasnym polu, ciemnym i świetle spolaryzowanym
Wyposażenie Obiektywy x5, x10, x20, x40, x100
Osoba do kontaktu prof. dr hab. Anna Boczkowska, dr inż. Rafał Kozera
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 216