Mikroskop świetlny ze stolikiem grzewczym

Dane techniczne Temperatura pracy do 1500oC, atmosfera ochronna
Wyposażenie Piecyk TS-1500 Linkam
Osoba do kontaktu dr inż. Rafał Wróblewski
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 313A