Mikroskop świetlny ZEISS Axio.Scope1

Dane techniczne
  • Obserwacja przez okular lub kamerę
  • Zmienne powiększenie. ×5 - ×100
  • Możliwość pracy w polu jasnym, polu ciemnym, polaryzacji.
Osoba do kontaktu dr inż. Anna Dobkowska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, p. P02