Mikroskop świetlny Nikon Eclipse LV150N

Dane techniczne
  • Powiększenia x50, x100, x200, x500, x1000
  • Stolik automatyczny (osie X, Y, Z)
  • Obserwacje bezpośrednio przez okular, lub przez obraz z kamery
  • Obserwacje w polu ciemnym i jasnym
  • Regulacja natężenia światła
Wyposażenie
  • Polaryzator
  • Przystawka kontrastu Nomarskiego
  • Sterownik stolika
  • Jednostka komputerowa
  • Stół przeciwwstrząsowy
Osoba do kontaktu Krzysztof Kulikowski
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Lokalizacja na Wydziale Budynek NT p. 37