Transmisyjny mikroksop elektronowy (STEM) JEOL JEM 1200 EX

Dane techniczne
  • Napięcie przyspieszające: 120 KV,
  • Powiększenia: do 500 000x
  • Źródło: Włókno wolframowe,
  • Kamera: Gatan Orius,
  • Zdolność rozdzielcza: 0,5 nm.
Wyposażenie
  • holder do nachylania preparatów w dwóch osiach,
  • holder do grzania preparatów do temperatury 1000°C,
  • holder do odkształcenia plastycznego.
Osoba do kontaktu dr inż. Tomasz Płociński
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Lokalizacja na Wydziale Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, p. 9