Skaningowy Mikroskop Elektronowy Hitachi TM3000

Dane techniczne
  • Napięcie przyspieszające wiązki 5, 15keV
  • Powiększenia do 30.000x
  • Rozdzielczość ok. 30nm
  • Detektor BSE
Wyposażenie Stolikowy skaningowy mikroskop elektronowy SEM typu „table-top”
Osoba do kontaktu prof. dr hab. Anna Boczkowska, dr inż. Rafał Kozera
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki , ul. Nowowiejska 24, p. 216