Laserowy analizator wielkości cząstek proszku Kamika Instruments Mini 3D

Dane techniczne Możliwość analizy rozkładu wielkości i kształtu cząstek proszków w zakresie od 1 do 1000 mikrometrów.
Wyposażenie Szybki pomiar (5-10 min.) w powietrzu.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
dr hab. inż. Marek Krasnowski
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 033