Analizator wielkości i rozkładu wielkości cząstek

Dane techniczne Specyfikacja na www.horiba.com
Wyposażenie
  • Moduł do pomiarów w środowisku ultradźwięków
  • Komputer
Osoba do kontaktu dr inż. Paweł Wiśniewski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium ceramiczne
Lokalizacja na Wydziale Budynek "Bytnara", ul. Bytnara 25, pok. P03