Skład Rady Wydziału Inżynierii Produkcji

Lista osób wchodzących w skład Rady Wydziału Inżynierii Produkcji

Dziekan i prodziekani

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki
dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów
dr inż. Grzegorz Wróblewski

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni
 

Samodzielni pracownicy naukowi  

dr hab. inż. Marcin Bajkowski

dr hab. inż. Marcin Białas

prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. uczelni

dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda

dr hab. inż. Aldona Kluczek

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki

dr hab. inż. Mariusz Magier

dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni

dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło

dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev

dr hab. inż. Joanna Radziejewska, prof. uczelni

dr hab. inż. Adam Rogowski

dr hab. inż. Marek Rozenek, prof. uczelni

dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni

dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni

dr hab. inż. Sławomir Świłło

dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

prof. dr hab. inż. Tadeusz Witkowski

dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński

dr hab. inż. Józef Zawora

dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni
 

Przedstawiciele wykładowców, adiunktów i asystentów

dr inż. Robert Biernacki

dr inż. Robert Cacko

dr inż. Jarosław Chrzanowski

dr inż. Roman Grygoruk

dr inż. Andrzej Kochański

dr inż. Artur Soroczyński

dr inż. Grzegorz Wróblewski
 

Przedstawiciele pozostałych pracowników WIP

mgr inż. Andrzej Czarnak

mgr Małgorzata Stalkoper

mgr inż. Zbigniew Tumanow
 

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Beata Skowrońska
 

Przedstawiciele Samorządu Studentów WIP

Krzysztof Poniatowski - przewodniczący

Wiktoria Abramczyk

Honorata Chołomej

Marek Ćwikła

Przemysław Firląg

Aleksandra Gątarczyk

Agnieszka Kozyra

Emilia Mach

Paweł Sasin

Michał Stelmaszewski

Zuzanna Truszkowska

Filip Zachman