Terminarz posiedzeń Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w roku akademickim 2020/2021

2021-10-26

2021-11-23

2021-12-14

2022-01-25

2022-02-xx

2022-03-xx

2022-04-xx

2022-05-xx

2022-09-29