Terminarz posiedzeń Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w roku akademickim 2021/2022

2021-09-28

2021-10-26

2021-11-23

2021-12-14

2022-01-25

2022-03-01

2022-03-29

2022-04-26

2022-05-24

2022-06-21

2022-09-20