Studenci

Konsultacje Prodziekanów

Konsultacje bezpośrednie ze względu na epidemię COVID-19 są zawieszone. Kontakt z prodziekanami za pomocą poczty elektronicznej:

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów: dr inż. Grzegorz Wróblewski

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i współpracy międzynarodowej: dr hab. inż. Dariusz Golański

Praktyki

Studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej (inżynierskiej, magisterskiej).

Samorząd studentów

Na podstawie §1 punktu 1 Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej: „Samorząd Studentów PW tworzą wszyscy studenci PW”

Koła naukowe

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie.

Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

Organizacje studenckie

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie. Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

Erasmus+

Lista uczelni partnerskich

Studenci z niepełnosprawnością

Politechnika Warszawska utworzyła Sekcję ds. Osób z Niepełnosprawnościami, w szczególnych przypadkach i problemach prosimy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami sekcji;

e-mail / WiFi / Software

W tym dziale dowiesz się min. o możliwości pobrania oprogramowania, usługach informatycznych WIP