Pliki do pobrania

Deklaracja dostępności

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mt.pw.edu.pl.

Raport o stanie dostosowania obiektów Politechniki Warszawskiej dla osób niepełnosprawnych 2013 r.

Pobierz plik (pdf, 1,27 MB)

Harmonogram roku akademickiego

Aktualne harmonogramy zajęć (wszystkie kierunki i poziomy studiów) można pobrać po zalogowaniu się na indywidualne konto w systemie USOS - następnie należy wybrać zakładkę:
Aktualności / Twoje jednostki / Harmonogramy semestru

Zarządzenia i ogłoszenia dot. prac dyplomowych

Pliki zawierające zarządzenia i rozporządzenia PW oraz uchwały RW WIP oraz ogłoszenia dotyczące obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem prac dyplomowych.

Wzory wizytówek i papierów firmowych MT

Pliki zawierające wzory papierów firmowych ujednoliconych dla MT oraz Instytutów IMiP, IOSP, ITW, a także szablony wizytówek i prezentacji są obecnie w trakcie aktualizacji w związku ze zmianą nazwy wydziału.