Informacje dla Kandydatów

Kształcenie doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa na Politechnice Warszawskiej od 1 października 2022 roku odbywać się w ramach Szkoły Doktorskiej.

 
Wszystkich, którzy ukończyli studia magisterskie i chcieliby podjąć studia III stopnia zachęcamy do skorzystania z Wyszukiwarki Promotorów PW.

Na stronie Szkoły dostępny jest przewodnik dla kandydatów, który będzie pomocny w procesie rekrutacji.

    

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie https://sd.pw.edu.pl.