Studia III stopnia

Kształcenie doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa na Politechnice Warszawskiej od 1 października 2022 roku odbywać się w ramach Szkoły Doktorskiej.

 
Studia III stopnia - doktoranckie - są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą naukową. Studia doktoranckie trwają 4 lata. Wielu z naszych absolwentów wybiera tę formę dalszego kształcenia. Liczba doktorantów WIM przekracza 60 osób.

student
Informacje dla Kandydatów » Informacje dla Doktorantów »