Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 35,47 kB)