Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji, poprawę parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej na jednostkę objętości/masy ogniwa oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych...

Tytuł:  Udoskonalone  wytwarzanie ogniw paliwowych mające  na celu wydłużenie czasu eksploatacji, poprawę parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej na jednostkę objętości/masy ogniwa, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych w technologii poligraficznej
Akronim: AUGUSTINE
Numer: POIR.01.02.00-00-0045/16
Program/Konkurs: INNOCHEM
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. PW (ze strony Politechniki Warszawskiej)
Funkcja: podwykonawca
Czas realizacji: 2016-2019

Opis
Celem projektu jest udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji oraz poprawę parametrów pracy. W szczególności poprawiona ma zostać moc jednostkowa ogniwa (moc przypadającej na jednostkę powierzchni/objętości/masy ogniwa). Znaczące obniżenie kosztów inwestycyjnych zostanie osiągnięte poprzez zastosowanie technologii poligraficznych (drukarskich) do produkcji poszczególnych warstw ogniw jak również do nanoszenia alternatywnych układów katalitycznych. Wzrost żywotności oraz sprawności ogniw pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych, również nanoszonych metodami poligraficznymi, w sposób wysoce wydajny i kontrolowany.