Projektowanie i wytwarzanie wielowarstwowych bioaktywnych opatrunków do leczenia perforacji rogówki spowodowanej infekcją rogówki (CorPatch)

Numer: POLTUR4/CorPatch/1/2021
Program/Konkurs: IV konkurs na projekty w ramach współpracy polsko-tureckiej POLTUR4 
Jednostka finansująca: NCBiR
Kierownik projektu: dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska
Funkcja: konsorcjant konsorcjum polsko-tureckiego
Czas realizacji: 01.02.2021 r. – 31.01.2024 

Opis:

Zapalenie rogówki spowodowane działaniem drobnoustrojów jest niszczącą, zagrażającą uszkodzeniem wzroku chorobą oczu, wymagającą natychmiastowego leczenia przeciwdrobnoustrojowego, zapobiegającego perforacji rogówki oraz zapaleniu wnętrza gałki ocznej.

Gojenie uszkodzonej rogówki jest długotrwałe z powodu ograniczonej zdolności regeneracyjnej tkanki, ponadto jednym z największych wyzwań w leczeniu wtórnej perforacji rogówki jest przezwyciężenie współistniejącej infekcji i uzyskanie stabilnego stanu pozwalającego na bezpieczne przeprowadzenie keratoplastyki (przeszczepu rogówki).

Konwencjonalne metody oparte na mechanicznym usuwaniu zainfekowanej tkanki nie gwarantują wyleczenia infekcji, może też dojść do bliznowacenia, skutkującego wtórnym zakażeniem i degeneracją przeszczepu od dawcy. Dlatego koniecznym staje się opracowanie nowych strategii leczenia, opartych na bioaktywnych opatrunkach wzbogaconych o leki i inhibitory.

Bazując na wcześniejszych doświadczeniach Partnerów z Marmara University i Politechniki Warszawskiej, badaniach literatury i wstępnych wynikach, określono metodologię pozwalającą na osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest opracowanie nowego, hybrydowego, wielowarstwowego, tymczasowego opatrunku rogówki, który umożliwiłby lokalne i kontrolowane dostarczanie czynników biologicznych (leków i inhibitorów) do miejsca perforacji rogówki.