Opracowanie nowych powłok antykorozyjnych dla stopu magnezu AZ-91E stosowanego na elementy silników i przekładni lotniczych

Akronim: COPROMAG
Numer: LIDER/003/097/L-5/13/NCBR/2014
Program/Konkurs: LIDER V
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr inż. Rafał Molak
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2014-2018

Opis
W ramach projektu opracowano nowe powłoki antykorozyjne dla stopów magnezu typu AZ-91E. W projekcie analizowano równolegle dwa pomyły. W pierwszym z nich analizowano możliwość zastosowania powłok Al i Ti nanoszonych innowacyjną techniką natryskiwania cieplnego Warm Spray. W drugim stworzono złożone warstwy przy wykorzystaniu metod Plasma Electrolitic Oxydation oraz Plasma Enhanced CVD.