Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami

Akronim: NanoCarbain
Program/Konkurs: LIDER IX
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektumgr inż. Krzysztof Wasiak 
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2019-2021

  
Opis

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie technologii obróbki cieplnej stali handlowych, które doprowadzą do wytworzenia mikrostruktury nanobainitycznej lub nanomartenzytycznej z austenitem resztkowym i węglikami. Powyższa mikrostruktura, dzięki unikatowej morfologii zapewni wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie stali w połączeniu z podwyższoną udarnością i odpornością na pękanie. Stale o tak korzystnej kombinacji właściwości są pożądane w wielu gałęziach przemysłu, co sprawia, że projekt ma bardzo duży potencjał aplikacyjny. Główne zadania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu to:

  • zbadanie i analiza przemian fazowych i kinetyki wydzieleń zachodzących w wybranych stalach oraz opracowanie parametrów innowacyjnych obróbek cieplnych prowadzących do wytworzenia struktur nanokrystalicznych wzmacnianych węglikami,
  • przeprowadzenie obróbek cieplnych stali,
  • charakterystyka mikrostruktury stali,
  • charakterystyka właściwości mechanicznych i użytkowych stali,
  • wytworzenie elementów prototypowych z opracowanych stali i przetestowanie ich w warunkach rzeczywistych.

W rezultacie opracowane zostaną innowacyjne technologie obróbki cieplnej, prowadzące do wytworzenia wytrzymałej i odpornej na pękanie struktury nanokrystalicznej, która będzie stanowić osnowę dla drobnodyspersyjnych, twardych węglików. Technologie te pozwolą uzyskać korzystną kombinację właściwości mechanicznych i użytkowych tanich stali, niezawierających strategicznych pierwiastków stopowych i powszechnie dostępnych na rynku. Kombinacja ta nie jest możliwa do uzyskania przy użyciu obecnie znanych rozwiązań technologicznych.