Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych oraz ochrony medycznej

Akronim: Włókniny
Numer: POIR.01.01.01-00-1246/20
Konkurs: Szybka ścieżka 5/1.1.1/2020
Jednostka  finansująca: NCBR
Kierownik projektu: dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji:10.10.2020-03.06.2023

Opis

Przedmiotem projektu jest opracowanie produkcji włóknin wielowarstwowych, w których warstwa zewnętrzna będzie wykazywać właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Warstwę tę stanowi kompozyt polimerowy, zawierający submikronowe cząstki aktywne, który połączy właściwości antyseptyczne jonów srebra i miedzi, cytostatyczne ZnO oraz katalityczne TiO2. Dodatkowo obecność ZnO i TiO2 cząstek powiązanych z procedurą aktywacji powierzchni w wykorzystującej wyładowanie w atmosferze zawierającej wodę, nada powierzchni zewnętrznej hydrofilowość konieczną do stworzenia środowiska warunkującego skuteczne działanie jonów Ag+ i Cu2+. Kompozytowa warstwa zewnętrzna będzie osadzona na hydrofobowej warstwie nośnej.

Warstwa wewnętrzna zostanie wykonana z włókniny zapewniającej komfort użytkowania lub odpowiednią wytrzymałość w zależności od zastosowań. Do wytworzenia włóknin na poszczególne warstwy zostaną wykorzystane metody elektrospinningu, melt-blown oraz spunbond w zależności od funkcji danej warstwy włókniny. Zadania projektu ogniskować się będą na doborze składu napełniacza do wytworzenia włókniny kompozytowej technikami elektroprzędzenia i melt-blown. Planuje się wytworzenie kilku wariantów warstw w zależności od zastosowań. Ważnym elementem badań będzie opracowanie wiarygodnych testów właściwości antyseptycznych włóknin.

Rezultatem projektu będzie technologia produkcji wielowariantowej włókniny, która wykazuje właściwości wiruso-, bakterio- i grzybobójcze. Planowane zastosowanie włókniny to np. medyczne środki ochrony indywidualnej, antyseptyczne filtry HEPA różnych klas filtracji do zastosowania w urządzeniach klimatyzacyjnych i przeciwdrobnoustrojowe włókniny budowlane.