Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych

Akronim: Nano4Gears
Numer: POIR.04.01.04-00-0064/15
Program/Konkurs: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 4.1.4
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik zadania realizowanego na WIM PW: dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2016-2020

Opis

Zasadniczym celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie dwóch prototypowych planetarnych przekładni zębatych zespołów napędowych przenośników o unikatowych cechach predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, ze względu na temperaturę i zanieczyszczenia abrazyjne. Dla osiągnięcia powyższego celu zostanie opracowana innowacyjna i ekologiczna technologia wytwarzania kluczowych elementów przekładni, polegająca na uzyskaniu warstwy hybrydowej poprzez połączenie procesów nawęglania próżniowego i nanostrukturyzacji stali oraz nowoczesnej metody osadzania cienkich powłok na powierzchni elementów uzębionych. Konieczne zadania związane z realizacją głównych założeń projektu technologii to: opracowanie podstaw nowej technologii nanostrukturyzacji nawęglonych warstw wierzchnich, wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych uzębień wytworzonych z użyciem technologii hybrydowej w przekładniach planetarnych, ustalenie parametrów procesowych nanostrukturyzacji w warunkach przemysłowych oraz zaprojektowanie, wytworzenie i przetestowanie innowacyjnych przekładni w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji.