Opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii krytycznych elementów do amunicji czołgowej 120 mm

Akronim: BIZMUT
Numer: DOB-BIO8/05/2016
Program/Konkurs: Projekty obronnościowe
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr inż. Andrzej Zagórski
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2017-2019

Opis
Celem projektu po stronie WIM PW jest otrzymanie wytycznych materiałowych dotyczących produkcji łuski samospalającej wykorzystywanej w amunicji 120 mm. W jego ramach przeprowadzona zostanie analiza właściwości nakierunkowana na uzyskanie wyrobu spełniającego wymagania stawiane przez przemysł zbrojeniowy.