Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego - Dyskobol

Numer:  POIR.04.01.04-00-0007/17-00
Program/Konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów krajowych
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach
Funkcja: konsorcjant w ramach CEZAMAT 
Czas realizacji: 1.02.2020 - 31.01.2023

Opis:

Celem zasadniczym projektu jest opracowanie gotowego do komercjalizacji działającego prototypu systemu Disc Repair System, dedykowanego do leczenia uszkodzeń dysków międzykręgowych. Składowe systemu to bioaktywny opatrunek włóknisty do stabilizacji i regeneracji pierścienia włóknistego, mechanizm mocowania opatrunku, kapsułki polimerowe przywracające parametry biofunkcjonalne jądra miażdżystego oraz instrumentarium chirurgiczne. Opatrunkiem będzie siatka z włókien z biokompozytów (materiał biowchłanialny/niewchłanialny) mocowana do kości sąsiednich trzonów kręgów. Zastosowane zostaną wstrzykiwalne pęczniejące kapsułki polimerowe, przywracające funkcje jądra miażdżystego z polimerów naturalnych (alginian, chitoza, kolagen) lub syntetycznych, np. kopolimerów kwasu akrylowego i akrylamidu lub poloksamerów. Uzupełnieniem terapii będzie umieszczenie wewnątrz krążka zawiesiny zawierającej autologiczne mezenchymalne komórki macierzyste+struktury odżywiające komórki (np. nanowłókna polimerowe wydz. komórkowe czynniki wzrostu). Wszystkie elementy opatrunku oraz kapsułki polimerowe będą spełniały wymagania norm ISO 10993-5 i ISO 10993-12.