Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów polimerowych

Akronim: IceSurfer
Numer: LIDER/16/0068/L-9/17/NCBR/2018
Program/Konkurs: Lider IX
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: dr inż. Rafał Kozera
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2019-2021

Powstawanie oblodzenia i jego nawarstwianie stanowią poważne, czasem katastrofalne w skutkach, zagrożenie wszędzie tam gdzie stosowanie kompozytów o osnowie polimerowej stało się standardem m.in. łopat turbin wiatrowych, lotnictwa, infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej i innych konstrukcji kompozytowych narażonych na kontakt z przechłodzonymi kroplami wody zarówno na ziemi, jak i w powietrzu.

Projekt IceSurfer proponuje wykorzystanie zaawansowanych technologii do modyfikacji powierzchni poliestrowych i epoksydowych żelkotów oraz farb epoksydowych wykorzystywanych do ochrony polimerowych kompozytów wzmacnianych włóknami.

Celem projektu jest zmniejszenie lub całkowita eliminacja narastania lodu na komponentach kompozytowych poprzez uzyskanie właściwości lodofobowych powierzchni. Atrakcyjnym podejściem do tematu będzie opracowanie wydajnych i co najważniejsze trwałych powierzchni o właściwościach lodofobowych, które mogą zmniejszać lub unikać przywierania wody i lodu, jak również spowolnić jego nukleacje. Dzięki temu przechłodzone krople wody lądujące na powierzchni będą mogły zostać skutecznie usunięte jeszcze przed zamarznięciem na powierzchni. Opracowanie powierzchni lodofobowych będzie stanowić dobrą alternatywę dla stosowanych aktualnie aktywnych systemów wymagających zasilania energią elektryczną. Mając na względzie przyszłe zastosowanie opracowanych technologii w przemyśle, wszystkie metody będą spełniały wymogi pod kątem ich praktycznego wykorzystania na szeroką skalę, bezpieczeństwa dla środowiska oraz ekonomiczności.