Era materiałów - popularyzacja inżynierii materiałowej wśród uczniów szkół średnich

Program/Konkurs: Społeczna odpowiedzialność nauki II

Numer projektu: POPUL/SP/0402/2023/01

Rodzaj przedmiotowy projektu: upowszechnianie nauki

Czas realizacji: 10.2023-09.2025

Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Jurczyk-Kowalska

Opis

Projekt popularyzujący naukę ukierunkowany jest na zwiększenie świadomości uczniów szkół średnich na temat wiedzy o materiałach oraz dziedziny naukowej inżynieria materiałowa.

Inżynieria materiałowa jest dziedziną nauki mającą interdyscyplinarny charakter – łączy ze sobą m.in. chemię, fizykę, biologię, medycynę, elektronikę, mechanikę i ochronę środowiska. Stanowi ona podstawę nowoczesnego przemysłu, ponieważ dzięki jej osiągnięciom możliwy jest dynamiczny rozwój takich gałęzi przemysłu jak elektroniczny, motoryzacyjny, lotniczy, kosmiczny, medyczny, zbrojeniowy czy maszynowy. Inżynieria materiałowa odgrywa również ważną rolę w dobie kryzysu klimatycznego – wiedza o materiałach i ich właściwościach, technologiach wytwarzania i zastosowaniu pozwala na lepsze gospodarowanie zasobami naturalnymi, ograniczenie odpadów w procesie produkcyjnym oraz poszukiwanie nowych rozwiązań materiałowych pochodzących ze źródeł odnawialnych. Jest to kluczowa wiedza pozwalająca na podejmowanie bardziej efektywnych ekonomicznie i ekologicznie decyzji w wielu gałęziach przemysłu.

Projekt „Era materiałów - popularyzacja inżynierii materiałowej wśród uczniów szkół średnich” jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę rozpowszechniania wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej. Głównym celem projektu jest popularyzacja inżynierii materiałowej wśród młodzieży poprzez przeprowadzenie dwóch edycji bezpłatnych zajęć (wykładów i warsztatów) dla uczniów oraz opracowanie programu dydaktycznego z zakresu wiedzy o materiałach do wykorzystania przez pracowników innych jednostek kształcących w dyscyplinie inżynierii materiałowej w Polsce. Projekt ma także na celu:

  • zapewnienie młodzieży możliwości rozwijania swoich zainteresowań naukowych;
  • wsparcie uczniów szkół średnich w zdobyciu nowej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, której nie mają możliwości uzyskać przed rozpoczęciem studiów;
  • rozbudzanie nowych naukowych pasji u młodzieży;
  • zapoznanie uczniów ze specyfiką uczelni wyższej, pokazanie im jak wyglądają studia i praca w laboratorium naukowym;
  • pokazanie możliwości i korzyści jakie można osiągnąć wybierając dalszą edukację w uczelni wyższej na kierunkach związanych z dyscypliną inżynierii materiałowej;
  • zaprezentowanie uczniom zawodów związanych z inżynierią materiałową poprzez spotkania z gośćmi, którzy opowiedzą o swojej pracy zawodowej.

 

logo MNiSW i SON

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.