Oferta badawcza

Wytwarzanie i obróbka materiałów

Charakterystyka materiałów

Badania właściwości materiałów

Modelowanie komputerowe

Badania nieniszczące