Dział Obsługi Projektów

Dział Obsługi Projektów ma za zadanie zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania wniosków do konkursów finansowanych ze źródeł krajowych, międzynarodowych oraz z funduszy strukturalnych.

Do obowiązków biura należy:

  • monitorowanie ogłoszeń o nowych konkursach NCBR, NCN, MNiSW i informowanie o ogłoszonych konkursach,
  • weryfikacja zgodności projektu z wymogami konkursowymi,
  • gromadzenie i opracowanie ogólnych informacji dotyczących Uczelni,
  • kompletowanie dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie,
  • wsparcie w przygotowywaniu dokumentów: wniosków, umów itp.,
  • kontakty z innymi jednostkami administracji Uczelni,
  • archiwizacja dokumentacji projektów po ich zakończeniu,
  • weryfikowanie wskaźników rezultatu projektu w okresie trwałości projektu.

  

Kontakt

 22 234 84 76
 bp.wim@pw.edu.pl

Katarzyna Jurkowska Kukla
 katarzyna.kukla@pw.edu.pl

Agnieszka Łukawska
 agnieszka.lukawska@pw.edu.pl

Jolanta Szopa
jolanta.szopa@pw.edu.pl