Grupy badawcze

Szkła metaliczne

Obszar badań obejmuje wytwarzanie amorficznych stopów metali metodami odlewania cieczy oraz badanie struktury i właściwości tych stopów.

Tworzywa ceramiczne i kompozyty z ich udziałem

Prace badawcze skupiają się na projektowaniu i wytwarzaniu ceramicznych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz kompozytów z udziałem materiałów ceramicznych oraz opracowywaniu metod wytwarzania bioaktywnych nanocząstek kompozytowych oraz nanokompozytów grafenowych o strukturze typu core-shell.

Właściwości mechaniczne

Zespół zajmuje się tematem szeroko pojętych badań wytrzymałości materiałów, zarówno w próbach zgodnych z normami jak i nietypowych.