Grzegorz Kochan, absolwent WIM 2009

Karierę zawodową rozpocząłem zaraz po obronie pracy magisterskiej (dotyczącej metali szlachetnych) na WIM PW w firmie Bizon na stanowisku laboranta. Wyzwanie o tyle ciekawe, bo trafiłem do nowo powstającego działu produkcji drutu.
Więcej »