Marta Sawicka, absolwent WIM 2008

Studia na WIM PW wybrałam zaciekawiona wykładem o nanomateriałach. Dowiedziałam się wtedy jak ogromne znaczenie dla właściwości materiałów w skali makro ma ułożenie atomów w skali nano.

W czasie studiów zafascynowały mnie metody badania materiałów, zwłaszcza te, które ujawniają piękno i uporządkowanie w strukturze kryształów – transmisyjna mikroskopia elektronowa czy dyfrakcja rentgenowska.
Po studiach w 2008 roku wybrałam ścieżkę kariery naukowej i zajęłam się materiałem o niezwykłych właściwościach – azotkiem galu – GaN. Pracę doktorską obroniłam w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuję w Laboratorium Epitaksji z Wiązek Molekularnych – MBE. Obecnie realizuję projekt Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w którym badam mechanizmy wzrostu i właściwości warstw InAlN do zastosowań w laserach. Współpracuję z firmą TopGaN.
Zajmuję się też od niedawna wytwarzaniem nanometrowych rozmiarów porów w warstwach GaN w procesie trawienia elektrochemicznego w celu modyfikacji właściwości optycznych warstw GaN. Inżynieria materiałowa jest zatem częścią mojej codziennej pracy.
Gdy byłam dzieckiem pytałam swojego tatę: Dlaczego żarówki świecą? Skąd się bierze prąd? Dziś sama z przyjemnością eksperymentuję z dziećmi w szkole i w przedszkolu, wprowadzając je w fascynujący świat nauk ścisłych.