Posiedzenie z dn. 21.10.2022

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Wręczenie nagród JM Rektora
 5. Informacja o rekrutacji i rejestracji na rok akademicki 2022/23
 6. Sprawy osobowe
  Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Materiałów do projektu badawczego nr 2021/43/I/ST8/01018 pt. Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS, (kierownik- prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera), w wymiarze pełnego etatu od 1 stycznia 2023 r. na okres 3 lat.
 7. Sprawy dydaktyczne
  Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez mgr inż. Agatę Sotniczuk i dr. inż. Dominika Kuklę.
 8. Zatwierdzenie nowego składu Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry do końca kadencji 2020-2024
 9. Powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2022/2023
 10. Powołanie Komisji ds. Opracowania Strategii rozwoju Wydziału
 11. Sprawy wniesione
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału
 13. Zamknięcie posiedzenia Rady
Uchwały nr 203-209 » (.pdf, 245,01 kB)